De oude Grieken

Het belangrijkste kenmerk van de Griekse beschaving is hun gevoel van zelfbewustzijn en bovenal vrijheid van denken.

Pythagoras

We kennen allemaal de stelling van Pythagoras (hoewel dat kennen misschien voor sommigen niet meer is dan ‘o ja, ik geloof dat ik dat vroeger op school wel eens heb gehad’). Dat Pythagoras ook de grondlegger is van de muziektheorie weten slechts weinigen. Voor Pythagoras en zijn volgelingen is alles ‘getal’. De essentie van wat wiskunde volgens mij inhoudt, sluit hierop aan: De wiskunde zoekt naar de onderliggende patronen, die de wereld om ons heen zo goed mogelijk kunnen beschrijven.

Inspirerende uitspraken die aan Pythagoras worden toegeschreven:

Bij elke kwestie zijn er twee redeneringen mogelijk die lijnrecht tegenover elkaar staan.

Indien ge vreugde wilt vermenigvuldigen, moet ge haar delen.

 

Euclides

Euclides is een wiskundige uit de Griekse oudheid. Zijn belangrijkste werk is het uit dertien boeken bestaande ‘Elementen’. Er gaat een verhaal dat iemand was begonnen met het lezen van Euclides’ werk en hem vroeg “wat heb ik eraan om deze dingen te leren?”, waarop Euclides zich tot een slaaf wendde en zei, “geef hem drie stuivers, want hij wil winst maken uit wat hij leert.”

Uitspraken:

Wat zonder bewijs beweerd wordt, kan ook zonder bewijs worden ontkend.

De meeste ideeën over onderwijs zijn niet nieuw, maar niet iedereen kent de oude ideeën.