Inspiratie

Einstein

Einstein is een grote inspirator voor EMC. Hier volgen enkele uitspraken van de grote meester, die mij in het bijzonder aanspreken.

Alles dat werkelijk groots en inspirerend is, is gecreëerd door een individu dat kon werken in vrijheid.

Iedereen is geniaal, maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in een boom te klimmen, zal hij zijn hele leven geloven dat hij stom is.

Alles dat kan worden geteld telt niet noodzakelijkerwijs; alles dat telt kan niet noodzakelijkerwijs worden geteld.

De enige verstandige manier van opvoeden bestaat eruit een voorbeeld te zijn, desnoods een waarschuwend voorbeeld.

Een uur zitten bij een aardig meisje vliegt voorbij als een minuut, maar een minuut op een brandende kachel lijkt wel een uur. Dat is relativiteit.

Er zijn slechts twee manieren om je leven te leven: doen alsof niets een wonder is, en doen alsof alles een wonder is. Ik geloof in de laatste manier.

Geniale mensen zijn zelden ordelijk, ordelijken zelden geniaal.

Ik heb geen speciaal talent. Ik ben slechts nieuwsgierig.

Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.

Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal.

Maak je geen zorgen als je problemen met wiskunde hebt, ik kan je verzekeren dat mijn problemen groter zijn.

Men hoeft de wereld niet te begrijpen, men moet alleen zijn plaats erin weten te vinden.

Te midden van de moeilijkheid ligt de mogelijkheid.

Tracht niet een man van succes te zijn, maar probeer liever een man van waarde te zijn.

 

 

De oude Grieken

Het belangrijkste kenmerk van de Griekse beschaving is hun gevoel van zelfbewustzijn en bovenal vrijheid van denken.

Pythagoras

We kennen allemaal de stelling van Pythagoras (hoewel dat kennen misschien voor sommigen niet meer is dan ‘o ja, ik geloof dat ik dat vroeger op school wel eens heb gehad’). Dat Pythagoras ook de grondlegger is van de muziektheorie weten slechts weinigen. Voor Pythagoras en zijn volgelingen is alles ‘getal’. De essentie van wat wiskunde volgens mij inhoudt, sluit hierop aan: De wiskunde zoekt naar de onderliggende patronen, die de wereld om ons heen zo goed mogelijk kunnen beschrijven.

Inspirerende uitspraken die aan Pythagoras worden toegeschreven:

Bij elke kwestie zijn er twee redeneringen mogelijk die lijnrecht tegenover elkaar staan.

Indien ge vreugde wilt vermenigvuldigen, moet ge haar delen.

 

Euclides

Euclides is een wiskundige uit de Griekse oudheid. Zijn belangrijkste werk is het uit dertien boeken bestaande ‘Elementen’. Er gaat een verhaal dat iemand was begonnen met het lezen van Euclides’ werk en hem vroeg “wat heb ik eraan om deze dingen te leren?”, waarop Euclides zich tot een slaaf wendde en zei, “geef hem drie stuivers, want hij wil winst maken uit wat hij leert.”

Uitspraken:

Wat zonder bewijs beweerd wordt, kan ook zonder bewijs worden ontkend.

De meeste ideeën over onderwijs zijn niet nieuw, maar niet iedereen kent de oude ideeën.

 

Fibonacci

Leonardo van Pisa, beter bekend als Fibonacci heeft in de 12e – 13e eeuw een belangrijke rol gespeeld in het ontwikkelen van de rekenkunde en algebra. Hij is vooral bekend van de rij van Fibonacci. Deze rij spreekt tot de verbeelding, omdat hij zich op veel plaatsen in de natuur laat zien, zoals in de onderstaande filmpjes is te zien.