Creativiteit en logica

Het lijkt soms wel alsof creativiteit en logica tegenover elkaar staan. De een hoort bij de rechterhersenhelft, de ander bij de linker. Veel mensen vinden zichzelf of meer creatief of meer logisch en rationeel. Ik zal proberen uit te leggen waarom ze voor mij juist in elkaars verlengde liggen en niet zonder elkaar kunnen. Mijn ervaring is dat als je de logica maar ver genoeg doorvoert, je vroeg of laat een paradox tegenkomt, die je alleen met creativiteit kunt oplossen. Aan de andere kant, als je erg creatief bent, dan heb je veel verbeelding. Je kunt met andere woorden hypothetisch denken. Precies dat hypothetisch denken heb je nodig om de abstractie van de logica te kunnen volgen.